Missie

Het sociaal culturele aspect van REMO

S.C. REMO is een sociaal culturele sportvereniging met als hoofdsport voetbal. Daarnaast houden we ons nadrukkelijk bezig met integratie van wijkbewoners binnen de Nederlandse samenleving. De vereniging wil het prestatieve aspect van voetbal samen laten lopen met het sociaal culturele.

In dit kader is er een nauwe samenwerking met de buurthuizen over de opvang en begeleiding van jongeren uit de wijk. Ons ledenbestand bestaat uit 84 procent allochtone- en 16 procent autochtone-Hagenaars*. Het voordeel hierbij is dat het multiculturele aspect van de vereniging volop tot uiting komt.

Naast het geven van een goede voetbalopleiding ondersteunen wij de jeugd op sociaal en maatschappelijk gebied om hun eigen weg te vinden in een niet altijd even makkelijke samenleving. Als enige club hebben wij een maatschappelijk werker om de jeugd te helpen en begeleiden bij problemen op school en/of thuis.

S.C. REMO biedt een plek waar mensen zich thuis voelen en graag komen. Dit beperkt zich niet alleen tot voetballen. Er wordt dan ook veel georganiseerd op sociaal-cultureel gebied. Voorbeelden hiervan zijn onze familiedagen, culturele feestavonden en sport- en spelweekenden.

Leden en buurtbewoners kunnen deelnamen aan ons uitgebreide zomerprogramma met activiteiten als softbal, bat en bal, honkbal en cricket. Hierdoor moet S.C. REMO ook voor niet-leden een begrip worden in de wijk, een multi-actieve vereniging waar de wijk trots op kan zijn.

S.C. REMO wil haar leden niet alleen tot betere voetballers opleiden, maar probeert ook een bijdrage te leveren aan het vergroten van hun eigenwaarde en het versterken van hun plek in de maatschappij. In het kader van ”maatschappelijk ondernemen” doet S.C. REMO aan meer dan voetballen.

Waarden en normen, zelfbeheersing, motivatie, samenwerking en respect zijn sleutelwoorden binnen onze jeugdopleiding. Asociaal gedrag wordt bestraft en gecorrigeerd, terwijl goed gedrag wordt geprezen en beloond. Hierdoor verwachten wij die positieve energie uit te stralen waar iedereen recht op heeft.

*Cijfers begin seizoen 2009 – 2010